Потрібна л-ра до теми "Математичне моделювання". Володимир

 Ваші джерела, Володимире:

1.     

У9(4Ук)

Щербініна, С. А.

   Економіко - математичне моделювання попиту на товари тривалого користування

// Економіка і регіон. Вип. 4(41) : наук. вісник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. - С. 160-165

2.     

У9(4Ук)

Скрильник, І. І.

   Прогнозування чистого доходу агрофірми "Урожай" на основі адаптивних моделей

// Економіка і регіон. Вип. 4(41) : наук. вісник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. - С. 166-173

3.     

621

Дремин, И.В.

   Математическое моделирование и анализ влияния момента инерции вращающихся частей ВЭС на процес регулирования частоты

// Проблеми загальної енергетики : наук. зб. НАН України. Вип. 1(36). - С.33-39.

4.     

У9(4Ук)

Климко, О. Г.

   Удосконалення функціонування торговельної мережі за допомогою теорії графів

// Економіка і регіон. Вип. 5(42) : наук. вісн. ПолтНТУ. - С. 169-175.

5.     

У9(4Ук)

Щербініна, С. А.

   Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності підприємства малого бізнесу

// Економіка і регіон. Вип. 5(42) : наук. вісн. ПолтНТУ. - С. 176-181.

6.     

У9(4Ук)

Щербініна, С. А.

   Застосування методів екстраполяції для аналізу діяльності підприємства

// Економіка і регіон. Вип. 6(43) : наук. вісн. ПолтНТУ. - С. 101-107.

7.     

69

Жигилій, С. М.

   Оптимізаційна задача виявлення найкращої геометричної форми, дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань

// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Вип. 1(40). - С. 75-81.

8.     

Пігуль, Н.

   Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні

// Вісник Національного банку України. - 2015. - № 1. - С. 30-35

9.     

У

Л80     Лотов, А.В.

   Введение в экономико-математическое моделирование : учеб. пособие для студ. вузов. - М. : Наука, 1984. - 392 с.

10.                         

У9(4Укр)30

Брижань, І.А.

   Моделювання екологічно орієнтованого розвитку промисловості

// Управління розвитком промисловості в умовах циклічності економіки: екологічно орієнтований аспект : монографія. - С. 287-329.

11.                         

Лук'янов,  В.

   Чи доцільно захоплюватися математичним моделюванням у макроекономічних дослідженнях?

// Банківська справа. - 2014. - № 11/12. - С. 102-107

12.                         

У.в6

Х22     Харченко, Ю.А.

   Оптимізаційні методи та моделі : навч. посібник. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 138 с.

13.                         

У.в6

Харченко, Ю.А.

   Основні напрями використання оптимізаційних моделей

// Оптимізаційні методи та моделі : навч. посібник. - С. 10 - 19

14.                         

Дробенко, Б.Д.

   Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс

// Наука та інновації. - 2014. - № 5. - С.5-16.

15.                         

У9(4Укр)29

Маркіна, І.А.

   Економіко-математичне моделювання характеристик маркетингових стратегій підприємств сфери послуг

// Стратегічне маркетингове управління підприємствами сфери послуг : монографія. - С. 143-163.

16.                         

Жук, М. І.

   Статична модель економічної діяльності аграрного домогосподарства

// Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 403-411

17.                         

Омельченко, К. Ю.

   Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею

// Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 437-441

18.                         

У9(4Укр)

Е45      Економіка і регіон. Вип. 6(49) : наук. вісн. ПолтНТУ. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 142 с.

19.                         

Васильєва, Н. К.

   Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м'ясо-молочного кластеру

// Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 429-435

20.                         

Кривещенко,  В.

   Аналіз систем розміщення складської мережі

// Маркетинг в Україні. - 2015. - № 1. - С. 53-61

21.                         

У9(2)21

Б90      Булитко, В. К.

   Моделирование процессов функционирования производственных и экономико-экологических  систем. - К. : Наукова думка, 1986. - 182 с.

22.                         

У9(4Укр)

Панасенко, Н. Л.

   Моделювання показників виробництва зернових культур в Україні

// Економіка і регіон. Вип. 6(49) : наук. вісн. ПолтНТУ. - С. 119-124

23.                         

Мельничук, В. С.

   Моделювання ціноутворення готельного підприємництва

// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 1. - С. 77-83

24.                         

 

 

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2756209
Кількість переглядів сторінки: 155710
Сторінка була створена за 0.308 секунд