Парад наукової книги.
Презентація наукових праць викладачів
кафедри фінансів і банківської справи

Всеукраїнський фестиваль науки у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка завжди супроводжується проведенням цікавих наукових заходів, пошуком нових ефективних форм спілкування науковців із колегами та студентами. Так, 17 травня відбувся спільний захід кафедри фінансів і банківської справи та науково-технічної бібліотеки «Парад наукової книги. Презентація праць науковців кафедри фінансів і банківської справи».

Головною метою зібрання, у якому взяли участь провідні науково-педагогічні працівники кафедри, студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту та співробітники науково-технічної бібліотеки, було надати інформацію про науково-дослідницьку  роботу викладачів кафедри, основні напрями досліджень, створення, функціонування та розвиток наукових шкіл кафедри.

На початку зібрання студентам розповіли про історію створення кафедри, традиції наукового пошуку, формування викладацького складу, напрями розвитку та особливості індивідуальної наукової роботи зі студентами.

Рисунок 6

Особливу увагу звернули на наукову діяльність фундатора та першого завідувача кафедри – ректора університету, доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Володимира Олександровича Онищенка.

Кафедрою було презентовано нові видання – навчальний посібник В.О.Онищенка, Т.М. Завори «Ринок фінансових послуг» та підручник В.О. Онищенка, А.Ю. Бережної, Л.О. Птащенко, І.Б. Чичкало-Кондрацької, «Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)».

  Рисунок 8

Обидві книги було видано у 2016-17 році, у них розкрито теоретичні та практичні основи організації ринку фінансових послуг в Україні, висвітлено інституційну структуру й систему взаємовідносин учасників ринку фінансових послуг, розглянуто основи функціонування державних, корпоративних та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності міжнародних та вітчизняних корпорацій, а також бюджетну систему й процес, проблеми державного кредиту і державного боргу. Ці видання мають як теоретичну, так і практичну цінність для студентства та практиків фінансової справи.

http://pntufinance.com/images/news/scientist_work16/1.jpg

http://pntufinance.com/images/news/scientist_work16/1111.jpg

 

Професор кафедри Козаченко А.В. розповіла про розвиток нового напряму наукових досліджень у сфері фінансово-економічної безпеки, зазначила, що не зважаючи на те що цей напрям відносно недавно став активно розвиватися у Полтавському національному технічному університеті, сьогодні безпекознавча наукова школа полтавців одна з найбільш продуктивних і шанованих в Україні, що й підтверджується плідною видавничою роботою та  розвитком вітчизняних і зарубіжних наукових зв’язків.

Рисунок 1

Доцент кафедри Онищенко С.В. підкреслила необхідність поширення  спільних наукових досліджень студентів та викладачів, розповіла про те, що така співпраця несе користь студентам і при написанні випускових  робіт і в майбутній професійній діяльності, тому наукові дослідження кафедри мають широке практичне застосування, результати використовують і діяльності найвищих органів управління нашої держави і на регіональному рівні.

C:\Users\Олена\Downloads\hcY62dhUAJc.jpg

Доцент кафедри Волкова Н.І. зазначила необхідність постійного наукового пошуку для студентів, зацікавленість у результаті досліджень, можливість їх практичного застосування – найвища нагорода для науковця та поштовх для подальшої праці.

Рисунок 11

Всього на презентації колективом науковців кафедри було представлено 10 монографій, 6 навчальних посібників, 2 підручника, та більше 30 статей опублікованих у закордонних наукометричних базах.

Рисунок 5

Рисунок 4

Студенти і працівники науково-технічної бібліотеки мали можливість ознайомитися із представленими джерелами, отримати коментарі та консультації авторів для подальшого  використання у науковий та дослідницькій роботі.

На завершення роботи всіх присутніх привітала перший заступник директора Науково-навчального інституту фінансів економіки та менеджменту Шинкаренко Раїса Василівна. Вона підкреслила важливість наукової роботи кафедри та наголосила, що саме кафедра фінансів і банківської справи є одним з лідерів наукового напряму діяльності інституту, колективом, на який треба рівнятися, підтримувати досягнення і сприяти новим звершенням.

  Рисунок 12

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2649848
Кількість переглядів сторінки: 70252
Сторінка була створена за 0.3 секунд