Електронна бібліотека

ПРИМІТКА:
Для повноцінного доступу до ресурсів "Електронної бібліотеки" Вам потрібно авторизуватися на сайті або знаходитися в зоні доступу (в локальній мережі університету або якщо Ваша зовнішня статична IP-адреса є в списку дозволених).

ПРИМІТКА:
Пошук ведеться за кодом, назвою, автором, роком видання та описом ресурсу
Можна робити вибірку по кафедрі та типу документу
Просто введіть ключове слово та натисніть клавишу "Enter" або кнопку "Здійснити пошук"
Довжина слова має бути більше 3-х символів.

ПРИМІТКА:
Якщо не використовувати фільтр пошуку то буде виведено 50 записів та їх сортування здійсниться відносно статистики пошуку та скачування.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з табличним процесором MS EXCEL для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей „Правове регулювання економіки підприємства”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Фінанси”, „Менеджмент організацій”. − Полтава: ПолтНТУ, 2004. − 15с.
А.М. Бут, Г.В. Головко
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2004)
Методичні вказівки для проведення практ. занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 127 с.
С.В. Онищенко, Т.М. Завора, Є.О. Костенко, О.І. Савицька
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
[75.24.06.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальностей 6.050107 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Фінанси” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 49 с.
І.Б. Чичкало-Кондрацька, І.В. Міняйленко, В.В. Биба
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2012)
[24.08.02.01]
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Соціальне страхування" для студ. галузі знань "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання. - Полтава: полтНТУ, 2012. - 56 с.
Т.М. Завора
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” для студентів спеціальностей „Банківська справа”, „Фінанси”, „Економіка підприємства”, „Облік та аудит” деної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 23 с.
В.О.Онищенко, Ю.С.Довгаль.
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2007)
[33.05.18.01]
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 49 с.
С.В. Онищенко, Є.О. Костенко, О.І. Савицька
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Основи інформаційних систем” для студентів спеціальності 6.050100: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Міжнародна економіка” усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 15 с.
Ю.А. Харченко
Кафедра економічної кібернетики (2005)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" і "Міжнародна економіка" денної та заочної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 39 с.
В.О. Онищенко, Ю.С. Довгаль, О.А. Оніщенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
[44.01.06.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 22 с.
О.М. Дахно, М.С. Носенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни “Основи екології” для студентів спеціальностей 6.050100 “Облік і аудит”, “Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”, Економіка підприємства”, “Банківська справа”, “Фінанси” та 6.050200 “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня – “бакалавр” усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 31с.
Р.В. Аніскіна-Левчук, М.С. Самойлік
Кафедра прикладної екології та природокристування (2006)
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи інформаційних систем” для студентів спеціальностей: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Міжнародна економіка” всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 20 с.
Ю.А. Харченко
Кафедра економічної кібернетики (2006)
[30.01.05.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси» денної і заочної форм навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 24 с.
Л.О. Птащенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
Посібник до проведення практ. занять та сам. роботи студ. із дисц. «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальностей „Фінанси”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Менеджмент організації” денної та заочної форм навчання . - Полтава: ПолтНТУ, 2004. - 105 с.
Б. Чичкало-Кондрацька, Н.М. Волошина
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2005)
[30.05.05.02]
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Банківські операції” для студентів спеціальностей „Банківська справа”, „Фінанси”, „Економіка підприємства”, „Облік та аудит” усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 24 с.
В.О. Онищенко, О.О. Анісова
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2005)
Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ,2012.– 26 с.
М. М. Ставнича, Т. В. Савченко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
[20.29.11.01]
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінанси” (друга частина – “Фінанси підприємств”) для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 36с.
В.І. Пазинич,Л.А.Свистун, С.В.Онищенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
[52.43.03.01]
Методичні вказівки до викон. контрольної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підпр.» всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 31 с.
М. М. Ставнича, Т. В. Савченко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Економіко-математичні методи і моделі: економетрика» для студентів напрямів підгот.: «Міжнар. економіка», «Економіка підпр.», «Фінанси і кредит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. 2012. – 50 с.
М.В. Лисенко, Н.Л. Панасенко
Кафедра економічної кібернетики (2012)
[34.04.12.03]
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 26 с.
І.В. Міняйленко, Н.Б. Теницька
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2011)
[52.18.03.01]
Методичні вказівки до виконання індивідуальних та контрольних робіт з дисципліни «Оцінка об’єктів нерухомості» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 22 с.
Л.А. Свистун, С.П. Сівіцька
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
[52.02.06.03]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" напряму підготовки "Фінанси і кредит" всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 31 с.
В.О. Онищенко, Ю.С. Довгаль, О.А. Оніщенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
[45.21.18.03]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 22 с.
Л.О. Птащенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2008)
Методичні вказівки до викон. лаборат. робіт із дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» (Модуль2) для студ. підгот. «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.
О.Г. Климко, С.А. Щербініна
Кафедра економічної кібернетики (2012)
[59.40.15.02]
Методичні вказівки до викон. лабор. робіт із дисц. «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» (Модуль1) для студ. напр. підгот. «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 31 с.
О.Г. Климко, С.А. Щербініна
Кафедра економічної кібернетики (2012)
[52.00.06.01]
Методичні вказівки до організації, виконання й захисту випускної роботи на ступінь бакалавра 6.030508 "Фінанси і кредит" студентами усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 47 с.
С.В. Онищенко, Л.А. Свистун
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
[40.01.04.07]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної форми навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 22 с.
Л.О. Птащенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2006)
Метод. реком. та вихідні дані до вик. конт. роботи з дисципліни „Економіко-соціальна статистика” для студентів спеціальностей 6.050100 „Фінанси” , „Економіка підприємства” й „Банківська справа” всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 55 с.
В.А. Гайдук, Ю. М. Попова
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2006)
[20.27.06.02]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 37 с.
Т.О. Галайда
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2013)
[40.01.10.14]
Методичні рекомендації з підгот. до семінар. занять та викон. самост. роботи з дисц. «Історія України» для студ. І курсу ден. форми навч. напрямів підгот.: «Економ. підпр.», «Фінанси і кредит», «Міжнар. економіка». - Полтава: ПолтНТУ, 2011.- 48 с.
О.В.Козак
Кафедра історії (2011)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємства” всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. - 35 с.
В.О. Титаренко, О.Ю. Шумейко
Кафедра обліку і аудиту (2005)
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 56 с.
А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2013)
[39.44.16.02]
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 38 с.
Дорошенко С.М.Комлик Ю.О.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2009)
[30.05.05.02]
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” для студентів спеціальності «Фінанси» денної і заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 47с.
В.І. Пазинич, Л.А. Свистун
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2005)
[24.45.03.01]
Українська мова (за професійним спрямуванням): конспект лекцій. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 165 с.
А.В.Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2012)
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту зі спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 50 с.
В.Я. Чевганова, І.А.Брижань, В.Б.Васюта, Т.О.Галайда, І.В.Міняйленко, О.І. Мущинська, Н.Б. Теницьк
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2007)
[20.23.03.01]
Методичні вказівки і варіанти завдань до виконання контрольної роботи з дисципліни “Проектний аналіз” для студентів напряму підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 40 с.
Чевганова В.Я., В.В. Скриль, А.С. Скрильник
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2013)
[20.15.12.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (денної та заочної форм навчання). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 63 с.
В.Я.Чевганова, О.Ю. Шумейко,Н.В.Ахмеднабієва
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2012)
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів “Економічний ризик і методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 6.050106 “Економіка підприємства”, 6.050200 “Менеджмент організацій” та 7.050100 “Облік та аудит” денної й заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 24 с.
І.А. Брижань, С.Ю. Кулакова
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2004)
[20.16.18.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Економічний аналіз» для студ. спец. 6.050106 “Облік і аудит”, 6.050201 “Менеджмент організації” денної та заочної форм навч. та слухачів ценру підвищ. кваліфікації. -Полтава: ПолтНТУ, 2002. - 75 с.
І.Б. Чичкало-Кондрацька, І.В. Міняйленко
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2002)
[70.16.16.01]
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу “Українська мова” для слухачів підготовчого відділення. – Полтава : ПолтНТУ , 2012. – 34 с.
Ю. О. Комлик
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2012)
[52.27.03.01]
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Соціальне страхування" для студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" 6.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 36 с.
Т.М. Завора
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2011)
[52.24.18.03]
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 37с.
В.І. Пазинич, Л.А.Свистун
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2005)
Страхування: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Правове регулювання економіки», «Економічна кібернетика» та слухачів центру післядипломної освіти. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 38 с.
І.В. Фисун
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2006)
[20.40.03.02]
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та контр. роботи з дисц. «Економічний аналіз в будівництві» для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент організації» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 27 с.
І.В. Міняйленко, Н.Б. Теницька
Кафедра економiки пiдприємства та управління персоналом (2012)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030705 «Маркетинг» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 15 с.
В.В. Ржепішевська
Кафедра менеджменту і логістики (2012)
[50.07.10.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання і слухачів центру післядипломної освіти. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 57 с.
І.Б. Чичкало-Кондрацька, О.О. Єрошкіна
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2005)
Методичні вказівки для індивідуальної роботи і виконання контрольних робіт із дисципліни „ Місцеві фінанси». - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 53 с.
О.М. Філонич, В.В. Тополь
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
[78.02.02.01]
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних робіт із дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 22 с.
Л.А.Свистун, К.П.Штепенко
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
Опорний конспект лекції з дисципліни „Фінансова статистика” для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” всіх форм навчання . – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 76с.
В.І.Іщук, В.А. Гайдук
Кафедра фiнансiв та банківської справи (2012)
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 30 с.
О. В. Тєвікова
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2013)
Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2468388
Кількість переглядів сторінки: 475426
Сторінка була створена за 0.298 секунд
© VovanShu