Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Науково-технічна бібліотека

10 жовтня 2017 р.

на базі Науково-технічної бібліотеки

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка планується провести

науково-практичну інтернет-конференцію

«Бібліотечні цінності та інтеграція ресурсів у цифровому просторі»

 

До участі запрошуються: керівники та фахівці бібліотек вищих навчальних закладів, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, фахівці та наукові співробітники бібліотек інших підпорядкувань за профілем тематики конференції, студенти та аспіранти.

Форма участі – очно-дистанційна, що передбачає розміщення тез, статей та презентацій; перегляд матеріалів та участь в обговоренні.

По закінченні конференції планується розміщення наданих матеріалів в Інституційному репозитарії ПолтНТУ за адресою: http://reposit.pntu.edu.ua/.

 

Обговорюватимуться такі питання:

  • Бібліотека та інформаційні ресурси у світі науки, освіти та культури.

  • Інформаційне середовище бібліотек: напрями розвитку.

  • Відкритий доступ до інформації і бібліотеки.

  • Інтеграція ресурсів у цифровому просторі.

  • Використання сучасних інформаційних технологій у процесі створення інтегрованих цифрових ресурсів.

  • Організація доступу до цифрових ресурсів бібліотек.

  • Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – місія бібліотек ХХІ століття.

  • Проблеми інтеграції культурного надбання в електронне середовище.

  • Документні памятки: збереження, доступність та популяризація.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Термін подання заявок: до 15 вересня 2017 року.

 

Для участі в конференції необхідно:

або (зразок додається) на: e-mail: v14@pntu.edu.ua, ntbpntu@gmail.соm

з поміткою «На конференцію»;

  • кожен учасник конференції має зареєструватися окремо.

 

Матеріали виступів, оформлені відповідно до приведених нижче вимог, просимо надсилати на адреси: v14@pntu.edu.ua та ntbpntu@gmail.соm до

15 вересня 2017 р. з позначкою «Конференція».

 

Анкета участника

 

Умови подання матеріалів для публікації:

Шрифт: Times new Roman, 14 кегль

Інтервал міжрядковий – одинарний

Поля 20 мм (з усіх боків)

Обсяг до 12 сторінок

УДК у лівому верхньому кутку; 12 кегль, прописними

Прізвище, ініціали у лівому верхньому кутку; 12 кегль, малими, напівжирним курсивом

Назва організації, місто у лівому верхньому кутку; 12 кегль, малими, курсивом

Назва статті через 1 інтервал від попереднього рядка, напівжирними, прописними, по центру

Анотація, ключові слова через 1 інтервал від назви статті, 12 кегль, курсивом

Текст через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині

Список літератури через 1 інтервал від попереднього рядка під заголовком ЛІТЕРАТУРА, за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 12 кегль

Посилання у квадратних дужках [1, с.54]

Без нумерації сторінок

 

Контакти оргкомітету:

Сидоренко Валентина Олегівна, директор НТБ ПолтНТУ; (0532) 50-06-21; е-mail: v14@pntu.edu.ua

Ландарєва Наталія Іванівна, зав. науково-методичного відділу НТБ ПолтНТУ, секретар оргкомітету: (0532) 50-06-21; е-mail: v14@pntu.edu.ua, ntbpntu@gmail.соm

 

Запрошуємо до участі в Конференції !

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2274478
Кількість переглядів сторінки: 1
Сторінка була створена за 0.252 секунд