Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в дзеркалі преси

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


2011 рік

Січень

1.    Яловечіна, Г. Всесвітній форум освіти - 2011 / Г. Яловечіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 25 січ.

2.    Завдяки спортивній перемозі студенти легко складуть сесію // Полтав. вісн. – 2011. – 14 січ.

3.    Навчання для майбутнього // Освіта. – 2011. – 19-26 січ.

4.    Німці допомагають Полтавському дендропаркові // Полтав. думка. – 2011. – 27 січ.

5.    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів: розпорядження КМ України від 15 груд. 2010 р. №2254-р. // УК. – 2011. – 5 січ. (Герасименко Марині Сергіївні- студ. 4 к. ПНТУ ім.. Ю. Кондратюка).

6.    Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наук. ступеня канд. наук подали такі здобувачі: Паутова Т. О. // Наук. світ. – 2011. -- № 1. – С. 19 (атестат. вісн.).

Лютий

1. Горська, С. Почути один одного / С. Горська // Освіта. – 2011. – 9-16 лют.

2. Коваленко, О. Лише 137 гривень заплатять студенти ПНТУ за 24 дні у санаторії-профілакторії / О. Коваленко // Вечірня Полтава. – 2011. – 16 лют.

3. Копилова, В. «Рідна мова: проблеми та перспективи» / В. Копилова // Зоря Полтавщини. – 2011. – 25 лют.

4. Кравченко, О. Подорож у світ мистецтв / О. Кравченко // Зоря Полтавщини. – 2011. – 22 лют.

5. Мангура, С. Студентів і викладачів дві години розважали гумором / С. Мангура // Полтав. вісн. – 2011. – 11 лют.

6. Найсильніші важковаговики у Полтаві // Полтав. вісн. – 2011. – 4 лют.

7. Ніконов, А. Соціальний захист студентів та аспірантів- пріоритетний напрям діяльності керівництва ПолтНТУ / А. Ніконов // Зоря Полтавщини. – 2011. – 22 лют.

8. Одарущенко, О.  Університетська складова в розвитку високотехнологічного виробництва / О. Одарущенко // Полтав. вісн. – 2011. – 18 лют.

9. «Освіта-2011» допомагала молоді у виборі майбутньої професії // Перша полтавська. – 2011. – 24 лют.

10. Про власну діяльність… // Вечірня Полтава. – 2011. – 9 лют.

11. Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук подали такі здобувачі: Оніщенко О. А., Єрошкіна О. О. // Наук. світ. – 2011. -- № 2. – С. 11, 24 (атестат. вісн.).

12. Чугуєвець, С. Подальша інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу- вимога сучасного інформаційного суспільства / С. Чугуєвець // Вечірня Полтава. – 2011. – 9 лют.

Березень

   1. Віценя, Л. Висота його любові / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. – 29 берез.

   2. Віценя, Л. Дмитро  Табачник: «Я переконаний, що галузь освіти потребує постійного оновлення і реформування» / Л. Віценя, Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 18 берез.

   3. Делія, О. Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник відвідав Полтавщину / О. Делія // Вечірня Полтава. – 2011. – 23 берез.

   4. Коваленко, О. Реформування вищої освіти не спричинить скорочення кількості бюджетних місць у Полтавському національному технічному університеті / О. Коваленко // Вечірня Полтава. – 2011. – 2 берез.

   5. Кочерга, Н. Єднання націй і культур / Н. Кочерга // Полтав. вісн. – 2011. – 11 берез.

   6. Матяшова, З. Дмитро Табачник у двох полтавських університетах не почув туалетного запаху / З. Матяшова // Полтав. вісн. – 2011. – 18 берез.

   7. Михеєва, Т. Спілкування в режимі діалогу / Т. Михеєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 11 берез.

   8. Піскова, С. Молодь говорить: немає роботи! Роботодавець наголошує: не вистачає кадрів! / С. Піскова // Вечірня Полтава. – 2011. – 9 берез.

   9. Полтавські зустрічі // Освіта. – 2011. – 9-16 берез.

   10. Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наук. ступеня канд. наук подали такі здобувачі: Дрижирук Ю. В., асистент Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка // Наук. світ. – 2011. -- № 3. – С. 6 (атестат. вісн.).

Квітень

   1. Козельська, Г. Місто Олексія Ландаря: збудовано руками, розумом і серцем / Г. Ковельська // Вечірня Полтава. – 2011. – 6 квіт.

    2. Матяшова, З. Його називають «сучасним Куїнджі» / З. Матяшова // Полтав. вісн. – 2011. – 29 квіт.

    3. Піскова, С. У Полтаві новий мер … студентський / С. Піскова // Вечірня Полтава. – 2011. – 13 квіт.

    4. Присуджено науковий ступінь д-ра наук Лапенку О. І., Комеліній О. В. // Бюл. ВАК України. – 2011. -- № 4. – С. 7.

    5. «Рік Білого Кота» Валерія Трегубова // Вечірня Полтава. – 2011. – 18 трав.

    6. Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наукового ступеня канд. наук подали такі здобувачі: Рвачова Н. В., асист., Галінська Т. А., асист., Карабаш Л. В., асист. Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка // Наук. світ. – 2011. -- № 4. – С. 4, 6 (атестат. вісн.).

    7. Студенти Полтави обрали свого мера // Полтав. думка. – 2011. – 14 квіт.

    8. Яловегіна, Г. Гостинний «Дім» для партнерів і замовників / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 12 квіт.

    9. Яловегіна, Г. Крок до наукових зірок / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини.  – 2011. – 18 трав.

Травень

   1. Бридун, М. Естафета «Зорі Полтавщини» подарувала сенсацію / М. Бридун // Зоря Полтавщини. – 2011. – 17 трав.

    2. Брусенський, О.Навчалися у полтавців заощадженню енергоресурсів / О. Брусенський // Вечірня Полтава. – 2011. – 4 трав.

    3. Віценя, Л. ЗНО не за горами! / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. –  25 трав.

    4. Зубко, Л. У «Школі успішного працівника»- перший випуск / Л. Зубко // Полтав. вісн. – 2011. – 13 трав.

    5. Ірклієвська, С. Уперше на Полтавщині_ «Камеді вумен шоу» / С. Ірклієвська // Вечірня Полтава. – 2011. – 25 трав.

    6. Мангура, С. У навчальних закладах збережемо енергію разом / С. Мангура // Освіта України. – 2011. – 30 трав.

    7. Новикова, Ю. «Легких» студентів не допускають до здачі крові / Ю. Новикова // Полтав. вісн. – 2011. – 13 трав.

    8. Скобельський, В. Дівчинка Теплинка із Тепляндії / В. Скобельський // Голос України. – 2011. – 14 трав.

    9. Яловегіна, Г. Нові знання в посткризовий період / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 31 трав.

    10. Яловегіна, Г. Перспективи енергозберігаючих технологій / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 6 трав.

Червень

   1. Україна. Кабінет Міністрів. Про присудження премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України: розпорядження від 15.06.11 р. № 536-р // УК. – 2011. – 24 черв.

   2. Неїжмак, В. Двоголове безголівя / В. Неїжмак // Україна молода. – 2011. – 17-18 черв.

   3. Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наук. ступеня канд. наук подали такі здобувачі: Макаренко О. В., асист. ПНТУ ім. Ю. Кондратюка // Наук. світ. – 2011. -- № 5. – С. 6 (атестат. вісн.).

   4. Яловегіна, Г. Свято краси та розуму / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 3 черв. 

Липен

1. Брусенський, О. Соломяний будинок: казка стає правдою / О. Брусен-ський // Вечірня Полтава. – 2011. – 20 лип.

 2. До участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 р. допущені такі роботи і підручники:  Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві / В. О. Онищенко, О. Г. Онищенко, С. Ф. Пічугін, Л. І. Стороженко, О. В. Семко та ін. ; Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з ТПВ (на прикладі Полтавської області) / М. С. Самойлик, С. В. Онищенко, Т. Ю. Голік // УК. – 2011. – 27 лип.

 3. Дорошенко, Г. Перша перемога випускників / Г. Дорошенко // Зоря Полтавщини. – 2011. – 1 лип.

 4. Задорожна, О. Найбільше безплатних місць серед полтавських вишів скоротили в педуніверситеті / О. Задорожна // Полтав. вісн. – 2011. – 15 лип.

 5. Кучеренко, О. Под Полтавой построили дом из соломы / О. Кучеренко // Комсомольськая правда. – 2011. – 19 лип.

 6. Маковка, А. Студентське дозвілля / А. Маковка // Зоря Полтавщини. – 2011. – 12 лип.

 7. Олімпійський день у Полтаві зібрав тисячу спортсменів // Полтав. вісн. – 2011. – 1 лип.

 8. Пащенко, В. Статистами не стали / В. Пащенко // Зоря Полтавщини. – 2011. – 5 лип.

 9. Про призначення академічної стипендії КМУ студентам ВНЗ та аспірантам: розпорядження від 22.06.11 р. № 592-р. // УК. – 2011. – 16 лип.

 10. Хто гарно вчився, гарно й відпочине? // Полтав. вісн. – 2011. – 22 лип.

 11. Яловеніна, Г. У футболі депутати сильніші / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 1 лип.

 12. Ярошенко, Г. «Коли читаю зі сцени реп, навіть бабусі пританцьовують мені в такт» / Г. Ярошенко // Вечір. Полтава. – 2011. – 13 лип.

Серпень

1.      Виші України та Росії поглиблюють звязки // Освіта України. – 2011. – 8 серп.

2.      Демченко, М. Майже чотири години тривало Короленківське свято в Хатках / М. Демченко // Вечірня Полтава. – 2011. – 10 серп.

3.      Десятьох полтавців відзначили державними нагородами // Полтав. вісн.  – 2011. – 26 серп.

4.      Думка-Кондратьєва, Ю. У світ знань і науки – із ПолтНТУ / Ю. Думка-Кондратьєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 9 серп.

5.      Задорожна, О. Попри дефіцит абітурієнтів, виші області із вступною кампанією впоралися непогано / О. Задорожна // Полтав. вісн. – 2011. – 19 серп.

6.      Коваленко, О. Всі державні місця в університетах уже зайняті! / О. Коваленко // Вечірня Полтава. – 2011. – 17 серп.

7.      Студент техуніверситету Олексій Рева став стипендіатом Кабінету Міністрів України // Вечірня Полтава. – 2011. – 17 серп.

Вересень

 1.      Віценя, Л. Звітуючи рідному місту / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. – 28 верес.

2.      Вшанували память видатного науковця, педагога і Людини з великої літери // Вечірня Полтава. – 2011. – 7 верес.

3.      Громова, Л. «Полтавські балаболки» та  «Міленіум» здобували перемогу під зіркою Канікула / Л. Громова // Вечірня Полтава. – 2011. – 14 верес.

4.      Зявилася ще одна меморіальна дошка // Полтав. вісн. – 2011. – 9 верес.

5.      Корнєва, В. Посвята у першокурсники / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 2 верес.

6.      Михеєва, Т. Студентські житлові колізії / Т. Міхеєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 13 верес.

7.      Названо лауреатів обласної премії імені А. С. Макаренка // Зоря Полтавщини. – 2011. – 21 верес.

8.      Цебрій. В. Майбутнє- за новими джерелами? / В Цебрій // Полтав. вісн.  – 2011. – 16 верес.

Жовтень

 1.      Вітрич, Л. На сцені знов- веселі та кмітливі / Л. Вітрич // Зоря Полтавщини. – 2011. – 21 жовт.

2.      Віценя, Л. «Моєму роду- моєму народу» / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. – 19 жовт.

3.      Віценя, Л. У мові графіки- правда життя / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. – 7 жовт.

4.      Кравченко, О. Красу Полтавщини можна побачити в музеї / О. Кравченко // Полтав. вісн. – 2011. – 20 жовт.

5.      Машкіна, Т. І веселка над водограєм, і краплина вранішньої роси / Т. Машкіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 4 жовт.

6.      Михеєва, Т. Ученому, ректорові, громадянину / Т. Михеєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 7 жовт.

7.      Мовчан, І. Радилися ректори / І. Мовчан // Зоря Полтавщини. – 2011. – 5 жовт.

8.      Передерій, Л. У Миргороді- акварельна осінь / Л. Передерій // Полтав. вісн. – 2011. – 20 жовт.

9.      Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук подали такі зобувачі: Чичкало-Кондрацька І. Б. //  Бюл. ВАК України. – 2011. -- № 9-10. – С. 41.

10.   Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук подали такі здобувачі: Гирман Л. В., Сінельник О. П., Чичуліна К. В., Соломатіна А. В., Лисиця П. М., Бібік Д. В., Нестеренко Т. М., Левченко В. П., Петруняк М. В., Попова Ю. М., Філонич О. М. // Наук. світ. – 2011. -- № 9-10. – С. 2-15 (додаток).

11.   Яловегіна, Г. Будівля міцна креативністю інженерної думки / Г. Яловегіна. // УК. – 2011. – 19 жовт.

Листопад

1. Визначено кращих студентів—науковців // Полтав. думка. – 2011. – 24 листоп.

2. Коваленко, О. Майже всі новобудови міста виконані за проектами випускників архітектурного факультету / О. Коваленко // Вечірня Полтава. – 2011. – 16 листоп.

3. Кулик, Н. Держстанжарт – не священна корова / Н. Кулик // Освіта України. – 2011. – 28 листоп.

4. Лебідь, Б. Адмінреформа наблизить владу до громадян / Б. Лебідь // Зоря Полтавщини. – 2011. – 25 листоп.

5. Полтавські студенти покажуть свій інтелект // Полтав. думка. – 2011. – 3 листоп.

6. Яловегіна, Г. Володимир Онищенко: «Реформи у вищій освіті спрямовані на поліпшення її якості» / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2011. – 22 листоп.

Грудень

      1. Україна. Президент. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 року: указ // УК. – 2011. – 24 груд.

     2. Васевич, А. «Діагностичний центр» якості освіти / А. Васевич // Зоря Полтавщини. – 2011. – 21 груд.

     3. Владислав Гречка – «Студент року—2011» // Полтав. думка. – 2011.—15 груд.

    4. Жовнір, Н. Іван Мясоєдов та його доба / Н. Жовнір // Зоря Полтавщини. – 2011. – 21 груд.

     5. Сикало, М. «Студент року – 2011» навчається у Полтаві / М. Сикало // Зоря Полтавщини. – 2011. – 13 груд.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 2651396
Кількість переглядів сторінки: 10320
Сторінка була створена за 0.313 секунд